Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-43

Fredningsnr.
3624128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af stengrav, 3 bæresten. Ingen høj.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en stensat Grav med Retning Ø-V. I den nordre Side 1 stor, i Sydsiden 2 Sten; Længden er 1.80 M; Højden 0.85. Stenene ere nu ikke parallele, saa Bredden er i Vest 1.10 M, i Øst 0.50. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af en Stengrav, 3 Bæresten. Ingen Høj.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer af 3 bæresten, orienteret NV-SØ, åbent mod NV. Ingen dæksten. Ingen høj. Ca. 1 m SV for kammeret ligger 3 sten på række NV-SØ over en strækning på ca. 4 m. Også en sten ca. 4 m NØ for kammeret kan efter størrelsen at dømme være en randsten. I kammeret er henlagt en del visne grene. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)