Kalvehave Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-60

Fredningsnr.
3624116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 13 m i diam. Noget udflydende. Mod SV 5 randsten. I udkanten mod Ø af tæt granplantning fra 1921.
Undersøgelsehistorie  (9)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav høj af udflydende kontur; diam c 13 M. Mod SV ses ved Randen 5 større Sten, antagelig Randsten, samt 1 længere inde. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 13 m. i Diam. Noget udflydende. Mod SV. 5 Randsten. I Udkanten mod Ø. af tæt Granplantning fra 1921.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad høj. Mål: 0,9 x 14 m. Mod sydvest 5 store randsten. På en meget stor sten mod syd mindst fire skålformede fordybninger. Tæt beplantet med blandet løvskov, 4-6 m høj. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Minimum 7 skåltegn på en af højens sten.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Sten med 10 skåltegn. 200 Ø-V x 135 x 75 cm, højst i S og V. Otte skåltegn hugget i opadvendt side, der skråner fra V ned mod Ø og 2 mulige skåltegn i SV-vendt side. Skåltegn er 3,5-6,6 cm diameter og 3-7 mm dybe. Placering i sydside af rundhøj med sted- og lok.nr. 050702-60.

Litteraturhenvisninger  (0)