Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-52

Fredningsnr.
3624134

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 8 m. Mod N 5, mod S 1 randsten. Ca. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille lav Høj, 0.80 M. høj, Diam 8 M. Mod Nord 5, mod Syd antagelig 1 Randsten. I Overfladen ses Sten. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.80 x 8 m. Mod Nord 5, mod S. 1 Randsten. Ca. 120 aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj på bakketop. Mål: 0,5 x 8 m Flere randsten ses, og højen synes i høj grad at bestå af sten. Beplantet med 8-10 m høje graner og ege. Bevoksning: 1981: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj. Synlige randsten: Ø 3, S 2, V 1 og NNØ 1. En sten i overflade i højside i NNØ.

Litteraturhenvisninger  (0)