Fredskoven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-53

Fredningsnr.
3624135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 40 x 8 x 1,6 m. Randsten: N. 4, V. 18, S nær hjør- nerne 2 liggende, Ø 11 + 6 væltede. Gravede fordybninger efter 2 kamre; i den nordlige 1 bæresten. Ca. 40 randsten ialt, nog- le sprængte. Bev. med bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. 40 M. lang, 8 M bred; c 1.60 M høj; Retning N-S. I nedenstaaende Beskrivelse betegner kl kløvet; - [minus] borttaget: I Nordenden (Hjørnerne undtagne) regnet fra Øst: 1 + 1 fl + 1 + 1 (-) + 1. I Vestenden nordfra: 1 forskubbet + 4 + 1 (-) + 6 + 1 (-) ? + 1 skudt udad + 2 + 3 (-)? (henligger en stor kileflækket Sten; men den tilhører snarere Kamret) + 1 + 1 udadhældende + 1 + 1 indadhældende. Denne Side har altsaa haft indtil 23 Sten. Sydenden: Nær Hjørnerne 2 svære liggende Stene. Østsiden sydfra: 1 + 1 væltet + 2 (-) + 1 væltet (fl) + 1 + 1 hældende (fl) + 1 + 1 (-) + 1 (?) + 1 + 1 væltet + 2 (den sidste hælder) + 1 (-) + 3 + 3 væltede + 1. Denne Side har altsaa haft c 22 Sten. Dens Størrelse aftager mod Nord. Der har været 2 Gravrum: 8.50 - 16.50 m. fra Nordenden er et Gab i Rygningen efter det nordre, her ligger 1 Sten. 23.50 - 29.50 fra samme Ende er Aabningen efter en søndre Grav; henligger 1 Sten i Jorden og udenfor Aabningen mod Øst en anden Sten, anført ovenfor under Sidestenene. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 40 x 8 m., 1.6 m. høj. Randsten: N.4, V.18, S.nær Hjørnerne 2 liggende, Ø. 11 + 6 væltede. Gravede Fordybninger efter 2 Kamre; i den nordlige 1 Bæresten. ca. 40 Randsten ialt, nogle sprængte. Bevokset med Bøg.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse N-S. Mål: 1,6 x 36 x 10 m. Ca. 40 randsten . I højen to store helt tilgroede nedgravninger, antagelig efter udgravede kamre. I den nordlige del ses 2-3 store sten. Midt på østsiden har et væltet træ lige indenfor randstenene blottet en del sten (ca. dobbelt hovedstørrelse.) Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)