Kalvehave Mark
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-61

Fredningsnr.
3624141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj med jættestue, 3,5 x 28 m. I toppen ses 4 dæksten. 40-50-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue. Den ligger nu i Skov [Fredskoven/Storskov]. Højen er antagelig 3 - 3.50 M høj (nøjagtig Maaling kan ikke foretages). Diam c 28 M. Velbevaret. Kun i "Toppen er foretaget en Afgravning, hvorved ses Toppen af 4 Dæksten, af hvilke den største er 2.20 m; deres samlede Brede er 5.40 M. Kamrets Retning er N-S. Højen er beplantet med Bøg paa Siderne, medSGrav i Toppen. Fra Vest synes den betydelig højere. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj med Jættestue, 3,50 x 28 m. I Toppen ses 4 Dæksten. 40-50 aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 25 m I toppen ses fire dæksten i et jættestuekammer. Orienteret N-S. Bevokset med høje bøge. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)