Skovmarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-67

Fredningsnr.
3624144A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Mindre høj, diam. 14 m. Rest af stenkiste, 3 sidesten og 1 ende- sten. Beliggende på en naturlig højning bev. med egetræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Høj paa den nordlige Del af en naturlig Bakke. Diam c 13-14 M. Østligt i Toppen ses Rester af en stensat Kiste med Retning N-S; c 2.50 M. lang, c 0.80 M. Bred. Tilbage staar den nordre Endesten og 3 Sidesten i Østsiden. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Høj, Diam. 14 m. Rest af Stenkiste, 3 Sidesten og 1 Endesten. Beliggende paa en naturlig Højning bev. med Egetræer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille høj på naturlig banke. Mål: 1 x 14 m. Lige øst for toppen rester af en stenkiste orienteret N-S, nemlig 3 sten o Ø-siden og den nordlige endesten. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)