Dyrehave Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-75

Fredningsnr.
3624146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,3 x 15 m. Udflydende småhøj. Græsklædt på naturlig banke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; c 1.30 M. høj; Diam 15 M. Velbevaret, men udflydende. Baade Højde og Diameter er ikke bestemmelige med Nøjagtighed paa Grund af det skraa Terræn. Bevoxet med Smaa bøg. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.30 x 15 m. Udflydende Smaahøj. Græsklædt paa naturlig Banke.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på enden af naturlig banke. Noget uklart afgrænset. Et pigtrådshegn går over høj. Toppen N-S. Arealet Ø herfor er græsning, og overfladen af højen er delvis bar p.g.a. kvægstier. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)