Sømarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-78

Fredningsnr.
3624148

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 27 x 9,5 m. Randsten. Ø. 7+2 væltede, N. 1, V. 9 (måske flere), S. 2. 2 store kamre: I N. hvoraf kun 2 sidesten og dækstenen er tilbage er et, i S. et med 3 bæresten og en forskubbet dæksten. Bev. med tjørn i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning N-S, regnet fra Stenrækkerne 27 M. lang, 9.50 bred. Den ligger i et Tjørnekrat, mange Sten, antagelig fra Marken, er spredt over Terrænet. Den har haft 2 Kamre; det nordre ligger 12.90 - 15 M fra Nordenden, det søndre begynder 2.90 M sydligere. Af nordre Kammer staar nu de 2 Sidesten i N og S hver 1.50 M. lange, samt Dækstenen der er tagformet og c 2 M lang. Den nordre Dæksten er ikke saa høj som den søndre, hvorved Dækstenen kommer til at ligge skraat, og Kamrets Højde bliver mindre mod N (0.70), større mod Syd 0,90 ;SBredden mellem Sidestenene er 0.90. Af det søndre Kammer staar Nord-og Vestsiderne, med 1 Sten hver. Af Sydsiderne, der har Shaf Sten, staar kun Roden af den østlige, et afkløvet Stykke, der ligger øst derfor hører maaske hertil eller til Østendestenen, der mangler. Den svære Dæksten hviler nu kun paa Nord-og Vestsiden og er aabenbart skubbet en Del mod NV. Kamrets Længde i Nord, fra Inderhjørnet til Sidestenens Østende er 2.3 M. Sydsiden giver samme Maal fra Inderhjørnet ud til Østenden af den staaende Rod i den østre Sten i Sydsiden. Bredden 1.1, Højden c 1 M. Der ligger Flintskærver i Bunden. Af Randstenene staar mod Øst, regnet nordfra: 2 + 2 + 1 + 1 væltet udad; 1 + 1 + 1 væltet udad. Maaske skjuler der sig flere i det uigennemtr. Krat. Af Nordenden staar 1 Sten, øst fra hvilken en anden ligger udvæltet; en tredje ligger i det nordvestre Hjørne. I V.-siden ses mindst 9 Sten og findes maaske Flere. I Syd staar 2 Sten mod Vest. Det er svære Sten, større i L. end i Højden; de staar ikke helt tæt, men dog nær til hinanden. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1914 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 27 x 9.5 m. Randsten: Ø. 7 + 2 væltede. N. 1, V. 9 (maaske flere), S. 2. 2 store Kamre: I N. et, hvoraf kun 2 Sidesten og Dækstenen tilbage i S. et med 3 Bæresten og en forskubbet Dæksten. Bevokset med Tjørn i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 572/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 572/68
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anmeldelse om skåltegn. Jvf. SMV j.nr. 22/81.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret NNØ-SSV. Mål: 0,5 x 27 x 9,5 m. Randsten: NNØ:1, ØSØ:9, SSV:2, VNV:9, muligvis dog flere. To store kamre: Det nordlige orienteret ca. Ø-V, består af 2 bæresten og 1 dæksten.. Det sydlige kammer orienteret Ø-V, består af 3 bæresten og 1 dæksten. Åbent i øst. I kammeret ligger en større rulle hønsenet. To mindre sten øst for kammeret danner en kort gang. På overliggeren ses mindst 3 skålformede fordybninger. Dækstenen forskubbet mod syd. Lige nord for det nordlige kammer står et foderskjul af granrafter og blik. Overgroet med tjørn og nælder. Dimensioner og antal randsten overtaget fra fredningsbeskrivelsen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)