Sømarken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-79

Fredningsnr.
3624147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 19,5 x 9,5 m. Tæt N. for foregående. Randsten: V. 2, Ø. 4, S. 6 + 8. Intet kammer. Bev. med tjørn i græsmark.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning Ø-V, tæt nord for foregaaende [sb.78]. Den ligger i Tjørnekrat; Kamret mangler og den er i det hele defekt. Længde 12.50 M, Bredde c 9.50. Af Vestenden ses det nordvestre Hjørne samt 2 Sten med Syd, af hvilke den ene er væltet og kløvet. Af Østenden findes mindst 4 Sten, deriblandt det nordøstre Hjørne. Af Sydsiden er bevaret 3-4 mod Vest og 3-4 mod Øst. Ved Midten ligger nu flere Sten paa c 1.10 x 0.90. Randstene er svære. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19.5 x 9.5 m. Tæt nord for foregaaende. Randsten: V. 2, Ø. 4, S. 6 + 8. Intet Kammer. Bev. med Tjørn i Græsmark.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret Ø-V. Mål: 1 x 28 x 14 m Tæt overgroet med tjørn, nælder, hindbær osv. Randsten ifølge fredningsbeskrivelsen: V:2, Ø:4, S:6-8. Hertil kommer i N: mindst 4. En sten midt på højen kan være rest af kammer. Umiddelbart nord for dyssen en gammel mergelgrav. Bevoksning: 1981: Løvkrat

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Min. 16 skåltegn på den nordligste sten i østende.

Litteraturhenvisninger  (0)