Mølle Mark
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-84

Fredningsnr.
37242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 33,5 x 8,5 m. Randsten: Ø. 18 + 6 væltede, V. 10 + 9 v. Nær sydenden et kammer af 4 bæresten og 1 dæksten. Et andet kammer synes ryddet.
Undersøgelsehistorie  (10)
1886 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse med Retning N-S, beliggende noget Syd for foregaaende [sb.83] nedenfor Søskrænten [Bavelse Sø], umiddelbart ud til Engene. (Jfr Pl III Fot 2). Paa Pl IV Fot 1 ses Langdyssen til venstre, medens Runddyssen [sb.] No 83 ses længst til højre. Langdyssen er c 33 1/2 M. lang, 8.50 bred og er omgiven af en Række svære Sten ved Foden, 1.10 - 1.20 M høje. Dyssen har antagelig haft 2 Kamre; nu er kun det søndre tilbage, liggende 6 - 8.50 M. fra Sydenden. Kamret er sat af 1 Sten i hver Retning og Nordsiden dog af 2 Dele af den samme Sten. Dækstenen er c 2.8 M. lang i Ø-V, c 2 M bred og c 0.75 tyk. I det sydvestre Hjørne er der lagt en lille Sten over Sidestenen for at bære Dækstenen. Den østre Endesten er c 40 Cm lavere end de andre. Kamret er indvendig 1.55 x 0.90; Højden er indtil 1.2, derr ligger nu megen Jord og Sten derinde. Den vestre Endesten er 0.85 bred, den nordre er c 2,40 og den søndre 2.2 l. Omkring Kamret naar Jorden i Syd til 0.8 under Dækstenen i N. og Ø. til Tærskelstenens Overflade. Sidestenene er indvendig stærkt plane, den søndre saa stærkt, at den synes sleben. 4 1/2 M fra Dyssens Sydende ses en Tværrække af Sten, hvoraf 5 er tilbage mod Vest. Ca 5 M. fra Nordenden ses 2 Sten, muligvis Rester af en lignende Tværrække. I Østsiden ses (regnet fra S.): 1+1 væltet indad + 6 staaende. Paa de næste 3.5 M ligger 4 Sten væltede ret langt ud. Derpaa 4 staaende, af hvilke No 3 er lavere. Paa de næste 3.20 M ses 1 Sten paa Plads, men lav samt udvæltet. Derpaa 1 staaende; saa et Mellemrum af 1.30, i hvilket kun ses et Par mindre Sten. Derpaa 5 staaende; fra den sidste er der c 3 M til Højningens Nordende. Ved Nordenden ses en Del mindre Sten, vist indvæltede Marksten. I Vestsiden ses fra Syd: 2 staaende (V. for den første ligger en stor Sten). Paa de næste 4.50 M ligger 2 store udvæltede samt en Afkløvning. Derpaa: 1 staaende + 1 udvæltet + 1 Staaende + 1 udvæltet + 3 staaende + 1 staaende + 1 noget udvæltet + 2 staaende + 1 udvæltet. Der er c 4 M til Højens Ende. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 33.5 x 8.5 m. Randsten: Ø. 18 + 6 væltede, V. 10 + 9 væltede. Nær Sydenden et Kammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten. Et andet Kammer synes ryddet.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Randstenskæde i kant af jordhøj næsten fuldstændig. Dog mangler de store gavlsten i N. Oprindelig udstrækning ca. 35x8 m, nu noget større bredde p.g.a. udadvæltede sten og udflydt højfyld. I S-enden kraftigt dyssekammer bestående af 3 bæresten, 1 karmsten og en dæksten. På dækstenens østlige del en skålformet fordybning. Midtvejs mellem kammer og sydlige gavl i randstenskæden ses en stenrække på tværs af dyssens længdeakse. I nordlige halvdel spor af et eller flere ødelagte kamre i form af sten delvis under græs. På overliggeren af det bevarede kammer pletter af tjære. De er dækkede af lav og må derfor være adskillige år gamle. De skæmmer ikke nævneværdigt. Mål: 2x35x10,5 m. ** Seværdighedsforklaring ** Relativt velbevaret dysse i smukke omgivelser og tæt ved 4 andre megalitgrave. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Minimum 5 skåltegn på kammerets dæksten.

Litteraturhenvisninger  (0)