Storkebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-89

Fredningsnr.
3624151

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/5 1886. Gdr. Peder Christensen Afmærkn.: MS 1887 Storkebjerg, 3 x 25 m med jættestue. I Ø 3 randsten, i toppen ses 5 dæksten. Kratbevokset.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Storkebjerg: En Høj, indeholdende en Jættestue. Højen er c 3 m høj. Diameteren lod sig ikke maale (i Fredningsfortegnelsen angives den til 78 x 68') I Vest ses 3 smaa Randsten; i Øst er en Del af højen i ældre Tid bortskaaren af Vejen, og her er opsat et Stendige til Beskyttelse mod Skred. I Toppen ses 5 Dæksten med en samlet Bredde af 7 M; Dens længste er 2.20 M. lang. Kamrets Længderetning er herefter N-S. Fredlyst; tinglæst 12/5 1886. Fredningssten paa Toppen. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Storkebjerg", 3 x 25 m., med Jættestue. I Ø. 3 Randsten. I Toppen ses 5 Dæksten. Kratbevokset.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. "Storkebjerg". Mål: 3,5 x 25 m. I toppen ses 5 dæksten af et jættestuekammer, orienteret N-S. Østlige højfod afskåret af markvej. Stærkt overgroet, evt. fredningssten ikke fundet. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)