Regerup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-92

Fredningsnr.
3624150

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1914. Fredlyst 1914 i henhold til reservation i skødet fra Næsbyholm gods. Ikke tinglæst. Afmærkn.: MS 1939, J. Raklev. Runddysse, 1,5 x 10 m. Foden noget afskåret. Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. Højningen er c 1.50 M. høj, c 12 M. i Diam. med afskaaren Fod; der er ingen Randsten. Dyssekamret har Retning Øst (til Syd) - Vest (til N). Den er sat af 2 Sten i hver Langside, og 1 Endesten mod Vest; 1.15 og 1.20 M. fra Bagvæggen ses endvidere 2 ganske lave Tærskelsten. De 2 indre Sidesten hælder indad. Dækstenen er 2.05 lang, indtil 1.45 M. bred med en indtil 0.85 M. tyk Kløveflade mod Syd. Kamrets Bredde er ved den bagerste nordre Stens Forside 0.75, ved den forreste Stens Bagside 0.90; dets Højde er c 0.90 m. Dyssen er fredlyst ved Reservation af Næsbyholms Gods; Deklaration, der ikke opnaaede Udderskrift af Ejeren, beror mellem Museets Fredningsdeklarationen. (Pl IV Fot 2). Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
MS. 1939 (J. Raklev).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1.5 x 10 m. Foden noget afskaaret. Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. Græsklædt i Ager.

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med dyssekammer på toppen. Mål: 1,5 ? x 12 m Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten, indgang fra sydøst. Umiddelbart nordvest for højen står et gammelt blikskur. Helt overgroet med buske. Overgroet med nælder o.l. Vil efter evt. pleje og fjernelse af skuret ses pænt fra vejen. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat i SØ af højtop. Dæksten hviler på 4 af 5 bæresten. Femte bæresten forrykket indad formentlig pga. trævækst ved kammeret

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)