Bavelse Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-94

Fredningsnr.
3624149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 21 x 7 m. Randsten: S. 1 + 3 væltede, V. 10 + 2 v. N. 1 + 3 v. Ø. 13. 2 kamre: det sydlige af 6 bæresten (1 for- skubbet), dækstenen sprængt, af det nordlige kun 3 bæresten tilbage, dækstenen afvæltet. I tæt krat af trævækst.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning N-S, 20-21 M. lang, 7 M. bred. Den har 2 Kamre: det nordre 6-8 M. fra Nordenden, det søndre 8.40S- 10.30 fra Sydenden. Det søndre Kammer med Længderetning N-S er sat af kløvede Sten, 2 i Langsiderne 1 ved Enderne; den sydlige Sidesten i Østsiden er skubbet fra Plads. Dækstenen er sprængt i flere Stykker, men ligger paa sit Sted. Kamret er 1 M. langt og 0.85 bredt. Af det nordre Kammer staar nu kun den nordlige Del: Endestenen og de 2 nærmere Sidestene. Det er 0.55 bredt og nu 0.50 langt. Dækstenen ligger afvæltet mod Vest; den er 2.20 M. lang og over 2 M. bred, af betydelig Tykkelse. Af Randsten ses ved Sydenden 4 store, hvoraf de 3 saa-- vidt ses, er faldne. I Vestsiden ses sydfra først 1 forslæbt, derpaa 11 lave, af hvilken No 9 og 11 vist er faldne. For Nordenden ses 4 store Sten, af hvilke kun den østligste er staaende. I Østsiden ses 12 mindre og 1 større staaende Sten. Dyssen ligger i Krat. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 21 x 7 m. Randsten; S. 1 + 3 væltede, V. 10 + 2 væltede, N. 1 + 3 væltede, Ø. 13. 2 Kamre: Det sydlige af 6 Bæresten (1 forskubbet), Dækstenen sprængt, af det nordlige kun 3 Bæresten tilbage, Dækstenen afvæltet. I tæt Krat og Trævækst.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, orienteret N-S. Kun ubetydelig jordhøj. Mål:0,3 x 20 x 7 m Randsten: Ø:14, S:4, V:13, 2 kamre : Det nordligeN-s, af 5 bæresten og en stor dæksten, der er væltet af mod vest. Det sydlige af 6 bæresten N-S, ingen dæksten. I kammeret ligger et afkløvet stykke af en sten. Stykker af en stor sten øst for kammeret er antagelig dækstenen. Nord for dyssen en opgivet grusgrav. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)