Atterup By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050702-98

Fredningsnr.
3624143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af dyssekammer af 4 store sten. Kratbevoksning. (S. for dyssen stor kratbevokset fordybning).
Undersøgelsehistorie  (9)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østenden af en Langdysse. Kamrets Midte ligger 11.30 M. fra de øster Endesten. Øst for Kamret staar Stenranden, ialt 15 Sten. desuden staar lidt øst for Graven 1 Sten i Nord og 1 i Syd. Af Kamret, der har Retning NNV-SSØ, staar de 3 Sider, nemlig Østsiden med 2 Sten, Sydenden med 1 og Vestside med 1 stor Sten. Dækstenen mangler.S... [se sb.99] Jfr. PL V, paa hvilken [sb.] Jvf. Pl.V,paa hvilken No. 98 ses længst til højre i Billedet. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dyssekammer af 4 store Sten. Kratbevoksning. (S. for Dyssen stor kratbevokset Fordybning).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, orienteret SSØ-NNV. 2 sten i vest, 1 i nord. 1 meget stor i øst. Sydgavl åben. Ingen dæksten. Ingen høj om kammeret. Derimod synes der øst for kammeret, begyndende i en afstand af ca. 5 m, at være rest af en langhøj i form af en ca. 0,4 m høj højning. Langs hvis sydside står 5 sten på række. I givet fald orienteret Ø-V. Området er imidlertid stærkt forgravet. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøjen er orienteret Ø-V - 12 m lang Ø-V, 5 m bred N-S. Kammeret er i den vestlige del af højen.

2017 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
De deponerede marksten blev fjernet, og der udlagdes et tyndt lag muldjord.

Litteraturhenvisninger  (0)