Fensmark Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050703-1

Fredningsnr.
372514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 17 x 6 m. Randsten: Ø 1 + 1 v., S 6 + 4 v., N 2 + 6 v. Af kammer kun een dæksten tilbage. Nogle sten synes fjernet v. dm.'s tilsyn 30/8 56.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fensmark Skov. Ødelagt Langdysse i Retning NV-SØ. Mindst 17 M. lang, 6 M. bred. Ved Østenden staar 1 Sten mod Syd og 1 ligger ved Hjørnet. Af Sydsiden staar 1 tæt ved Østhjørnet, hældende udad. Hvis Østhjørnet tages til Nulpunkt naar den fra 0 - 1.20. Derpaa et Mellemrum 1.20 - 4.30. Derpaa 4 Sten indtil 8.50 (No 2 og 4 er væltede udad) Derpaa endnu kun 1 Sten (12.90 - 13.50) I Nordsiden ses 7 Sten indtil 11.00 (No 2 er kilekløvet, No 4 og 6 er væltede udad). Derpaa 1 Mellemrum, hvorefter 1 Sten (15.80 - 16.80). 5.60 - 6.40 fra Østenden staar den vestlige Del af en Nordsten i Kamret, et Hul ved dette Sted betegner antagelig dettes Plads.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 17 x 6 m. Randsten: Ø. 1 + 1 væltet, S. 6 + 4 væltede. Af Kammer kun een Dæksten tilbage.

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)