Fensmark

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050703-2

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Utvivlsomt en sløjfet Dysse: I et Krat ses en Højning paa c 22 M i Ø-V, 17-18 M i N-S. Af Sten er ingen tilbage. Af Højningen er ryddet mod Øst og Syd saa der staar med sejl Brink. Den ses af bestaa af Flint og Smaasten hvorimellem findes Sten indtil 50 Cm.