Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-8

Fredningsnr.
3624156

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 26 x 7 m. Randsten: N 2 + 1 v., Ø 18 (7 beskadiget ved sprængning), V 14. Af det aflange kammer 3 store sidesten og 2 endesten tilbage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NNV-SSØ. 26 M. lang, 7 M bred. Kammeret, der ligger fra 13.65 - 16.45 fra Nordenden [af dyssen], er dannet af 1 Sten i hver Side, Retningen er [som] Dyssens; den vestre Sidesten er flækket, den nordre Endesten sprængt. Rummet er 1.50x0.80 M., 1 M. højt. Dækstenen mangler. For Nordenden ses 2 større sten staaende og 1 falden Sten. I Østsiden ses 18 Sten hvoraf fra Nord No 2,6,8,10,12,14 og 18 har lidt Overlast ved Sprængning. I Vestsiden ses 14 Sten. Paa Pl VII ses Dyssen fra Øst. [sb.] 8-11 ligger, saa vidt det kan skønnes, paa Aasøparten af Skoven (Matr No 31a), mindre sikkert dog for [sb.] 9 og 10s Vedkommende. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 x 7 m. Randsten: N. 2 + 1 Væltet, Ø. 18 ( 7 beskadiget ved Sprængning), V. 14. Af det aflange Kamemr 3 store Sidesten og 2 Endesten tilbage.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse uden høj, orienteret ca. N-S. Mål: 1,1 x 26 x 7 m Randsten: N:3, de to meget store; Ø: mindst 13, S:0 (?), V: mindst 15. Den sydlige del af dyssen er skjult af tæt slåenkrat. Flere af stenene er skadet ved sprængning.. Kammer N-S af to store sidesten (den ene revnet) og to gavlsten, en i hver ende. En del mindre sten ligger spredt indenfor dyssen. Bevokset med krat og gamle bøge. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)