Aasø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-2

Fredningsnr.
3624154

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 2 store og 1 mindre bæresten (1 mangler). 5 afsprængte stykker af dæksten ( og bæresten ?).
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. Kammerets Retning er VNV-ØSØ. Dækstenen mangler. Som det vil ses af hosstaaende Rids [plan af kammer], er Kammerets Størrelse 1.80 x 1 M. Udfor det har der været en lille Gang. Kammerets østre Sten er 60-70 Cm lavere end Bærestenene. Højningen har haft en Stenkreds ret nær ind ved Dyssekammeret. Der er fundet Flintøkser i Højningen udenfor Kammeret. Bevoksning: 1981: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 2 store og 1 mindre Bæresten (1 mangler). 5 afsprængte Stykker af Dæksten (og Bæresten?).

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest med dyssekammer, orienteret ca. Ø-V. Højde: 0,3 m Ingen dæksten. I nord står en meget stor bæresten, Øst herfor en mindre (fra gang?). En stor bæresten i sydsiden er delvis væltet mod øst. Mellem den og østenden af den størsre sten står en lav sten på tværs af gavlen. En sten der nu danner en slags gavl mod vest er næppe den oprindelige, snarere et afkløvet fragment. Yderligere et par stenstykker ligger omkring kammeret, foruden lidt gamle marksten. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dysse. Tilføjelser til tidligere beskrivelser: En meterstor sten på/i højside i SSØ. Minimum 1 skåltegn på den opadvendte side på den største af stenene (mod NNØ).

Litteraturhenvisninger  (0)