Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-9

Fredningsnr.
3624157

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 12,5 x 6,5 m. 22 randsten, hvoraf kun 4 i N og 2 i S står. Af kammer kun 1 sten tilbage; ved denne flad sænk- ning. Stubbe af gammel bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Retning NV-SØ, nu 12.50 M. lang, 6.50 M. bred. Ved Midten staar som Rest af Kammeret 1 Sten. Dyssen er randet af 20 Sten, af hvilke 4 i Nord og 2 i Syd staar oprejst, medens de øvrige er væltede. [sb.] 8-11 ligger, saa vidt det kan skønnes, paa Aasøparten af Skoven (Matr No 31a), mindre sikkert dog for [sb.] 9 og 10s Vedkommende. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12.5 x 6.5 m. 22 Randsten, hvoraf kun 4 i N. og 2 i S. staar. Af Kammer kun 1 Sten tilbage; ved denne flad Sænkning. Stubbe af gammel Bøg.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse uden høj, orienteret NV-SØ. Mål: 0,7 x 14 x 7 m. Randsten: NV:4, NØ:8, SV:3, SØ:8. Midt i stenrammen står en enkelt sten, ved en flad sænkning (kammer). Flere steder ligger en del knust flint. Bevokset med ca. 14 år gamle graner, 6-8 m høje. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)