Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-10

Fredningsnr.
36251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Randsten?

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt runddysse. Kun dækstenen og enkelte spredte sten til- bage. I tæt granplantning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse (se hosstaaende Rids). Kammeret er borttaget; Dækstenen, c. 1.80 M ligger væltet mod Nord; den er c 0.90 M. tyk. I Syd er lidt af Højningen tilbage ved nogle Sten. [sb.] 8-11 ligger, saa vidt det kan skønnes, paa Aasøparten af Skoven (Matr No 31a), mindre sikkert dog for [sb.] 9 og 10s Vedkommende.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Runddysse. Kun Dækstenene og enkelte spredte Sten tilbage. I tæt Granplantning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Runddysse. 9 synlige randstene: Ø 1, N 1, V 2, SV 1, S 4. Formodet dæksten ligger lidt nord for midt af høj.

Litteraturhenvisninger  (0)