Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-11

Fredningsnr.
36252

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt stenkiste. 4 mindre bæresten på plads. Næsten ingen høj. Bepl. med lærk.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat Kiste i Retning Ø-V. De 3 punkterede Sten er sprængte Dele af samme Sten og ligger næppe paa Plads. 0.80 M. syd for Kisten laa en 1.25 M lang, 0.60 M. høj Sten, hvis Vestende var afslaaet. [sb.] 8-11 ligger, saa vidt det kan skønnes, paa Aasøparten af Skoven (Matr No 31a), mindre sikkert dog for [sb.] 9 og 10s Vedkommende.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Stenkiste. 4 mindre Bæresten paa Plads. Næsten ingen Høj. Beplantet med Lærk.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet ikke fundet ved tilsyn.

2017 Museal besigtigelse
Museum Sydøstdanmark
Fortidsmindet kort besigtiget i forbindelse med tilsyn af fredede fortidsminder i skoven.

Litteraturhenvisninger  (0)