Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-13

Fredningsnr.
3624163

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med jættestue 2,5 x 22 m. Af kamret er blottet 1 sten i sydenden, 3 i østsiden, 3 dæksten; iøvrigt er det 5 m lange kammer ødelagt. Gravning i højens nordside. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Høj med Jættestue. 2.50 M. høj, Diam 22 M. Fra Vest er der gravet ind omtrent til Midten, ligeledes fra SØ, og her er blottet og delvis fjærnet et Jættestuekammer. Det har Retn. nærmest NØ- SV. Af Sydenden er blottet 1 Sten; i Tilslutning hertil staar 2 Sten af Østsiden, hvorpaa en aabning (til Gangen); nord for den ses endnu tre Sten. Af Dæksten ses nordligst 1 omtrent paa Plads; 1 sydligere er noget flyttet men endnu hvilende paa Bæresten, samt en tredje kløvet og 1 flyttet. Kammerets Længde synes at være c 5 M.; det synes ikke udgravet men kun ødelagt for at fjærne Stenene. Træbevokset i Skov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Jættestue, 2.5 x 22 m. Af Kammeret er blottet 1 Sten i Sydenden, 3 i Østsiden, 3 Dæksten; iøvrigt er det 5 m. lange Kammer ødelagt. Gravning i Højens Nordside. Bevokset med store Bøge.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med jættestue, stærkt forgravet. Mål: 2,3 x 22 m. Af kammeret ses 5-6 dæksten samt nogle bæresten; desuden en del spredte mindre sten. Kammer ca. N-S. Der er et lavt, jordfrit rum under dækstenene. Stor, gammel indgravning fra syd til kammeret; desuden mindre nyere nedgravninger mellem dækstenene. Sammenskredet jordhule mod sydvest i højen. Noget plastikaffald på højen, dette skjultes på stedet. Gammel afgravning af højens vestside. På toppen opstablet en del visne grene (hule?), rester af bål ved kammeret. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-0446
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekammerets sydligste dæksten lå ustabilt og blev flyttet til en mere vandret stilling. Højen bag sydgavlens delvis blottede bæresten blev genopbygget, og jættestuens kammer blev forseglet med stabilgrus. Over dette blev lagt et lag bentonit og til sidst et lag muld, der blev tilsået med græs. Gangen blev eftersøgt men ikke fundet. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)