Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-14

Fredningsnr.
3624194

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 1 x 18 m. Ujævn oveflade. I Glumsø Østerskov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Lav Høj umiddelbart nord for foregaaende [sb.13]; c 1 M. høj, Diam 18-19 M. Ganske forgravet. Træbevokset. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2965
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2965
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1 x 18 m. Ujævn overflade. I Glumsø Østerskov.

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget ujævn overflade. Mellem højen og 3624-163 ses mange store sten. Bevoksning: 1986: Løvtræer

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-0446
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
En kunstig rævegrav var gravet ned i højen. Det yderste af cementrørene blev knust, blokeret med store sten og opfyldt med stabilgrus. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)