Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-15

Fredningsnr.
3624162

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt langdysse 22 m lang. Enkelte randsten. Intet kammer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Tæt vest for de 2 foregaaende Høje [sb. 13-14] en ødelagt Langdysse med Retning NNØ-SSV, c 22 M. lang. I Nordenden ses 3 Sten, i Sydenden ligeledes 3, hvoraf dog i hvert Fald 1 er forskubbet. I Vest ses en større kløvet Sten, vist en forslæbt Dæksten. I Siderne ses flere Huller efter Sten, men Forholdet er ret uklart. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt langdysse, 22 m. lang. Enkelte Randsten; intet Kammer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af rammeformet, aflangt anlæg af store aten (langdysse?) orienteret ca. N-S. Mål 0 x 25 x 10 m Vanskeligt at udrede. Omkring 13 store sten synes at indgå, delvis kløvede og sikkert delvis slæbt ud af oprindeligt leje. Flere steder ligger der dog 3-5 sten tydeligt på række. Ingen høj. Ingen tegn på kammer. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Ca. 30 m vest for 3624194 og 3624163 findes 5-6 store sten på og i skovbunden.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langdysse. Orienteret NNØ-SSV. Synlige 1-1,5 m store sten: N 4 heraf een jordfast, S 2 heraf een jordfast, V 1 kilekløvet. Dertil flere sten omkring på og ved stedet.

Litteraturhenvisninger  (0)