Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-16

Fredningsnr.
3624161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Nordenden af lille langdysse. 8,5 x 3,5 m. Randsten: Ø 7 (væl- tede), N 1, V 5. Intet kammer. Bev. med ask.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for [sb.] 14 ses Nordenden af en lille Langdysse, sat af smaa Sten og kun 3.50 M. bred mellem Rækkerne. 8.50 M fra Nordenden er den overskaaret af en Grøft der har borttaget den sydlige Del. Retning N-S. I Østsiden ses 7 tætliggende Sten, i Nord 1 udfor Endens Midte; i Vest Midterst 3; derpaa mangler paa hver Side af den 1 og derpaa ved hver Ende yderligere 1 Sten. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordenden af lille Langdysse, 8.5 x 3.5 m. Randsten: Ø. 7 (væltede), N. 1, V. 5. Intet Kammer. Bevokset med Ask.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af rektangulært anlæg af sten. Mål: 0 x 8 x 4 m Ca. ½ m i diameter. Mod øst ses 8 sten, liggende i en tæt række; mod nord 1 sten; mod vest 4 sten på række; 3 sten ligger lige øst for den sydligste af disse sten. De kan være en del af en sydlig afgrænsning, men det er også muligt, at anlægget har fortsat mod syd. 3 sten i en grøft 2-3 m mod syd kunne så høre til anlægget. Ingen spor af høj eller evt kammer. Orienteret NNØ-SSV. Ligger i høj askeskov. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Løvtræer

1993 Museal restaurering
Journal nr.: SN 613-0446
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Anlæggets dimensioner og beliggenhed taler for, at der er tale om en stenbrolagt oldtidsvej kantet af store sten, ikke en langdysse. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rektangulært anlæg orienteret næsten N-S. Synlige 0,5-0,8 m store sten: V 6 og Ø 7.

Litteraturhenvisninger  (0)