Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-17

Fredningsnr.
36253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dysse. Rektangulært kammer af 4 store bæresten og stort stykke er sprængt. 2 randsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Dysse. Kammeret har Retning N (lidt til Vest)-S (lidt til Øst). Kammeret er indvendig 1.15 x 0.55 M, udvendig 2.20 x 2.60. Dækstenen er kileflækket og dækker nu kun Kammerets nordlige Del. Jfr. Pl VI Fot 2 der er taget fra Syd. Af Randsten er kun 2 tilbage, 4.30 og 7 M ud fra Kammerets Midte og c 3 M. fra Midtlinien. De er ikke store, indtil 0.90 brede og c 0.40 høje.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse. Rektangulært Kammer af 4 store Bæresten og stor Dæksten, hvoraf et stort Stykke er sprængt. 2 Randsten.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
1 synlig randsten i NV. 2 meter NV for randstenen en kløvet sten med kilemærke.

Litteraturhenvisninger  (0)