Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-18

Fredningsnr.
36254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt langdysse 26 x 6 m. Randsten: N. 7, Ø 2, S 4. Kammer fjernet. Den SØ-lige halvdel beplantet med lærk, henover den NV-lige fører et spor.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Ødelagt langdysse i Retning Ø-V, 26 M. lang og 6 M. bred. I Nordsiden ses vestfra: 1 Sten, 1 Hul, 5 Sten; endelig mod Øst 1 Sten. Ved Østenden ses 2 Sten, den ene mod Nord, den anden ved Midten. I Syd ses vestligt 4 Sten. Kammeret har ligget 15.50-18 M. fra Østenden; nu ses her kun et Hul. Indenfor Østenden er der gravet en Rende; i nærheden er Terrænet stærkt forgravet. Dyssen har muligt spidset noget til mod Øst. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Langdysse, 26 x 6 m. Randsten: N.7, Ø.2, S.4. Kammer fjernet. Den SØ.lige halvdel beplantet med Lærk, henover den NV.lige fører et Spor.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Mål: 0,5 x 26 x 6 m. Som beskrevet i fredningstekst. Nu tætbevokset med høj granskov. Bevoksning: 1985: Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Langhøj. Synlige randsten: øst 2, nord 5 og syd 4. Ved højfod i syd en formodet udvæltet randsten med kløvemærker.

Litteraturhenvisninger  (0)