Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-21

Fredningsnr.
3624160

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 14 m. Mod NV sænket parti her 4 randsten. I Ø gravet lidt i foden; på overfladen nogle store, løse sten. Bepl. med gran.
Undersøgelsehistorie  (12)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Høj. 0.75 M. høj, Diam 14 M. Mod NV er et sænket Parti; her ses 2 Randsten. I Øst har der været gravet lidt ved Foden; her antagelig 1 Randsten. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0.75 x 14 m. Mod NV. sænket Parti, her 4 Randsten. I Ø. gravet lidt i Foden. Paa Overfladen nogle store løse Sten. Beplantet med Gran.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Ikke fundet trods eftersøgning. Mål i skema: 0,8 x 14 m. Det pågældende areal er tæt bevokset med graner og ganske uigennemtrængeligt. Beskrivelse i fredningskartoteket: Høj, 0,75 x 14m, mod NV sænket parti, her 4 randsten. I Ø gravet lidt i foden, på overfladen nogle store løse sten. Beplantet med gran. Bes. 13-6-1986, Clemme + M.B. Ligger som anført på blåt kort, modsvarer beskrivelsen på blåt kort. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Se Periodisk tilsyn 02.07.2014.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fire 0,5-0.8 m store sten i/på SV-del af høj. Tre synlige jordfaste randsten i N, SV, og SSØ, hertil to løse mulige randsten i N og NNV. Ved højfod i Ø tre 0,4-0,6 m store sten jordfaste sten, der kan være relateret til fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)