Glumsø Østerskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-22

Fredningsnr.
3624159

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Lille dyssekammer 1,4 x 0,9 m. 6 bæresten. 5 randsten synlige. I skovfogedboligens have. Den nuværende dæksten ikke oprindelig.
Undersøgelsehistorie  (11)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb.] 12 og alle følgende Høje i Skoven [til sb. 22] ligger paa Glumsøparten (Matr No 50a). Dyssekammer eller Kiste, uden Dæksten; Retning VNV-ØSØ. Rummet er indvendig 1.40x0.90 M. Udvendig maaler det 2.60x2.20. Stenen staar nu kun 0.40 M. over Jorden. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Dyssekammer, 1.4 x 0.9 m. 6 Bæresten. 5 Randsten synlige. I Skovfogedboligens Have. Den nuværende Dæksten ikke oprindelig.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille dyssekammer. Mål: 0,4 x 1,4 x 0,9 m Tilsyneladende bestående af 6 bæresten. Dækstenen ikke oprindelig ifølge fredningsbeskrivelsen. Lav højning. Enkelte randsten synlige. Desuden nogle sten i dobbelt hovedstørrelse, der næppe hører til anlægget. Bevokset med fyrrer i udkant af have. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2034
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4919/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Museal rekognoscering
Museum Sydøstdanmark
Lokalitetens fysiske placering er 30 m SØ for kortpunkt.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj med dyssekammer; dæksten ikke oprindelig. Randsten: SV 1. Lokalitetens kortplacering korrigeret på baggrund af reliefkort efter besigtigelse; korrekt placering er på matr. 49ao Glumsø By.

Litteraturhenvisninger  (0)