Glumsø
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050704-29

Fredningsnr.
3624155

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Stort dyssekammer, 4 bæresten, heraf 1 lavere. Dækstenen sprængt i 2 stykker, men på plads. En del af dækstenens underside forlængst bortsprængt. Ingen omgivende høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer. Retning VSV-ØNØ, indvendig 1.25x1 M. stort, 0.90-1 M. højt. Den østre Sten er kun 0.40 M. høj. Gulvet er belagt med Skærver. Den svære Dæksten er frostspaltet og mod NØ mangler et Stykke forneden fra Sydstenens Østhjørne til Nordstenens vestlige Del. Jfr. Pl VI Fot 1, der er taget fra Sydøst. Bevoksning: 1981: Græs

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stort Dyssekammer, 4 Bæresten, heraf 1 lavere. Dækstenen sprængt i 2 Stykker, men paa Plads. En Del af Dækstenens Underside forlængst bortsprængt. Ingen omgivende Høj.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer orienteret Ø-V, bestående af 3 svære bæresten i syd, vest og nord og en lavere sten mod øst. Stor dæksten, hvoraf et stort stykke af undersiden mangler mod øst. Dækstenen er desuden sprængt i to stykker, der endnu ligger på plads, men ifølge ejeren skrider lidt hvert år. Forskydningen er nu 14 cm målt for oven mod nordøst, mens revnen mellem stenene mod vest forneden er 24 cm bred. Kammeret er indvendig 145 cm langt, 105 cm bredt, højden til dækstenen er ca. 95 cm. ingen høj. Der ligger nogle marksten i/og/omkring kammeret, men ikke specielt skæmmende. Bør restaureres mens tid er. Bevoksning: 1981: Græs

2005 Museal restaurering
Journal nr.: NM 8333/03-17 (KUAS 2003-2117-0024)
Nationalmuseet, Afdeling for Oldtid og Middelalder
Dyssen blev ryddet for krat. Dyssens dæksten var itusprængt, men lå ellers in situ. De to største stykker af dækstenen blev sikret ved montering af et stålbeslag. Gulvet i dyssekammeret blev oprenset. Mindre sten blev brugt til at opbygge pakninger mellem dyssens bæresten. Højen fik tilført et læs stabilgrus omkring kammeret for at stabilisere dette og blev til sidst dækket med flere læs muld, så den opnåede en størrelse på 9-10 m. i diameter. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Den revnede sten er sikret med metal afstivere og der er lavet en mindre høj omkring stenkammeret. Bunddække: Græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Dyssekammer på rundhøj. Høj 11-12 m Ø-V, 10 m N-S. Kammer orienteret ØNØ-VSV. Minimum 10 skåltegn på overside af dækstenens syddel.

Litteraturhenvisninger  (0)