Torpe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-10

Fredningsnr.
362511

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Velbevaret dysse i have. Højningen 0,9 m høj. Randsten: N 2, S 3. Kammer af 3 bæresten, 1 tærskelsten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, beliggende i en Have. Kammeret, der bestaar af 1 Sten i hver Side, har Retning Ø-V med en Størrelse indvendig af 1.35 x 070. Nu er den vestre Endesten lavest; det kunne dog se ud, som der var gaaet et Stykke af foroven. Kammerets Højde er nu 055. Dækstenen, en 1.60 M. lang, tyk Sten, ligger afvæltet nø for Kammeret. Af Randsten ses mod Nord 3, hvis Inderside kun er fjærnet 2 M. fra Kammerets Midte. Mod Syd hvor Højningen er brat afskaaren, ses 2 sten 5-6 M. fra Kammerets Midte; den vestre er kløvet. Højningen er c 090 M. høj. Mod Nord ender den bag Randstenen; mod Øst strækker den sig 6 M. ud fra Kammerets Midte. Mod Vest kan dens Rand paa Grund af et tæt Granhegn ikke maales; men den strækker sig ikke saa langt som i Øst. En Bænk staar oppe ved Kammeret mod SØ.

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Velbevaret Dysse i Have. Højningen 0.9 m. høj. Randsten: N.2, S.3. Kammer af 3 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)