Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-1

Fredningsnr.
362530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Rektangulært dyssekammer, uden overligger, sat af 4 sten, med orientering NØ-SV. Kammeret måler ved bunden ca. 1,10 x 0,65 m, foroven ca. 0,75 x 0,50 m. Kammeret - der er jordfrit - har en dybde af 0,65 - 0,80 m. Den nordøstre sten er revnet fra øverst til nederst, og den ene del af stenen rager lidt ind i kammeret. Dyssekammeret er omgivet af en 0,6 - 0,7 m høj jordhøjning, om- givet af en uregelmæssig kreds af store og mindre randsten, diam. 6,5 - 7,5. Der ses 15-16 randsten. Mindesmærket er be- vokset med enkelte store løv- og nåletræer, og iøvrigt hylde- krat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Høj med en stensat Kiste i Midten og 18 større og mindre Sten langs Randen (Jfr hosstaaende Plan). Højen var c 090 M. høj; Diam c 9.50; Stenkredsens Tværmaal var 6.5 - 7.5 M. Kisten, der mangler Dæksten, var sat af 4 Sten og havde Retning NØ-SV. Den var forneden c 1.10 M. lang 0.65 M bred, foroven 073 M lang, 050 M. bred; den sydøstre Sten, der var højest, stod lodret, de andre hælder indad. Kistens Dybde var nu indtil 0.65 M.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 455/71
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969: Ved besigtelse har det vist sig, at dyssen ikke var sløjfet, men forkert afsat på MB, hvilket er rettet.

1972 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rektangulært dyssekammer, uden overligger, sat af 4 sten, med orientering NØ-SV. Kammeret måler ved bunden ca. 1,10 x 0,65 m, foroven ca. 0,75 x 0,50 m. Kammeret - der er jordfrit - har en dybde af 0,65 - 0,80 m. Den nordøstre sten er revnet fra øverst til nederst, og den ene del af stenen rager lidt ind i kammeret . Dyssekammeret er omgivet af en 0,6 - 0,7 m høj jordhøjning, omgivet af en uregelmæssig kreds af store og mindre randsten, diam. 6,5 - 7,5. Der ses 15-16 randsten. Mindesmærket er bevokset med enkelte store løv- og nåletræer, og iøvrigt hyldekrat, i skov. [Jvf. j.nr. 3481/72].

1972 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)