Herluflille By
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-2

Fredningsnr.
36259

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/12 1914. Gdr. J. Ulrich til Ravnstrup. Afmærkn.: MS 1915, løjtnant Lassen. Runddysse med 13 randsten. Velbevaret kammer af 6 store bære- sten og 1 stor dæksten. Bev. med spredte træer og buske.
Undersøgelsehistorie  (9)
1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10) Stendysse med udgravet Gravkammer. Gravkammeret indvendig 2 Alen højt, 40" bredt, 4 Alen langt. Dækstenen meget stor. Kamrets Bund synes at ligge i Terrainhøjde. Jorden indenfor de omgivende ydre Stenrækker højner over Terrainet. Tilhører Hovedgaarden Ravnstrup, udpeges til Fredning.

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse.(Jfr Pl VIII-IX). Kammeret er 2 60 M. langt 1.10 M bredt og nu c 1.50 M. højt. Det har Retning NV-SØ med Indgang fra SØ; i Nordsiden er 2, i Sydsiden 3, i Vestenden 1 Bæresten. Dækstenen er c 2.50 M. Randstenene er indtil 075 M høje; de, der paa Pl. ikke er farvelagte, høre antagelig ikke til Dyssen. Den med a mærkede Randsten mangler Toppen. Om Dyssen staar større Træer. Mod SØ ligger den tæt op til en Vej. Dyssen er reserveret under Ravnstrup.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse med 13 Randsten. Velbevaret Kammer af 6 store Bæresten og 1 stor Dæksten. Bevokset med spredte Træer og Buske.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
20 synlige randstene, heraf 15 meterstore og 5 ca. 40-50 cm store. Et skåltegn på dækstenens overside. FM-sten sat mellem kammer og randsten i SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)