Hvidskovgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-16

Fredningsnr.
37256

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/12 1914. Gdr. Jørgen Nielsen, Hovedskovgård Diplom Afmærkn.: MS 1915, løjtnant A. Lassen Dyssekammer, omgivet af høj 1 x 9 m. Kamret af tre bæresten, 1 dæksten og 3 gangsten.
Undersøgelsehistorie  (9)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5) Stendysse vel bevaret. 3 Sidesten, 1 Overligger. Jordhøjen 1 1/3 Alen høj. Kammeret indvendig 33" høj. Kamrets udvendige Højde 74", udv. Bredde 3 Alen 9", udv. Længde 4 Alen. Fund vare ubekjendte.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, anlagt i en Højning, c 1 M høj. 9 M. i Diam; den naar nu op til midt paa Dyssens Bæresten. Kammeret har Retning ØSØ- VNV og er dannet af 3 svære Sidesten, i N,V. og S. Dets indvendige Bredde er bagtil 1.10, fortil 090. Fra de indre Hjørner ud til Sidestenenes Østende er der i Syd 2 10, i Nord 1.90. Kammerets Højde er 1 M. Dækstenen, der er c 2 20 M lang og bred og 1.20 M tyk, hviler paa alle 3 Sidesten; et Hjørne mod SØ er afsprængt. Udfra Kammeret har mod Øst ført en nu næsten ødelagt Gang. Af dens Nordside ses ind mod Kammeret 1 indad hældende Sten, af Sydsiden ses længere ude 2 Sten, af hvilke den indre hælder forover, medens den ydre staar opret. Fra Kammerets Sydvesthjørne til Gangens Ende nu 4.50 M. En Hyld gror foran Kammeret. Paa Pl XI Fot 1 ses Dyssen fra SSØ; i Baggrunden Alleen op til Ravnstrup. Paa Fot 2 ses Dyssen og Jættestuen No 17 fra VSV. Fredlyst 1914.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, omgivet af Høj. 1 x 9. Kamret af 3 Bæresten, 1 Dæksten og 3 Gangsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med en hyld. Bunddække: Græs.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Rundhøj med dyssekammer. To skåltegn på dækstenens overside. Et skåltegn på bæresten i V på den himmelvendte side. FF-sten sat i højens sydside.

Litteraturhenvisninger  (0)