Hvidskovgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050705-17

Fredningsnr.
37255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Ødelagt jættestue, 1,2 x 12 m. Af kamret er 6 bæresten i Ø og 2 i V tilbage, samt 7 sidesten af gangen. NMI: Ødelagt jættestue, 1,7 x 12 m.
Undersøgelsehistorie  (10)
1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6) Stendysse. En af Dækstenene ligger i oprindelig Stilling. Fyldet i Kamret er ikke fuldstændig bortgravet. Højen ødelagdes af Pastor Hammer i Herlufmagle (død 1829), som herfra tog sten til den store Trappe paa den nærliggende "Viborggaard". Fund ubekjendte.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Jættestue. Højen er nu 11.50-12 50 M i Tværmaal og c 1.20 M. høj. Kammeret har Retning N-S; Gangen gaar mod Øst. De sværere Sten er i sin Tid af en Provst Hammer fjærnede til Trappesten paa Viborggaarden. Skitse af kammer og gang med signaturer og beskrivelse af de [enkelte sten]. Hosstaaende Rids efter Maalebogen vil give et Indtryk af, hvad der staar tilbage. Paa Pl XI Fot 2 ses Mindesmærket fra VSV. Det ligger omgivet af høje Træer i Ager.

1914 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Jættestue, 1.7 x 12 m. Af Kamret er 6 Bæresten i Ø. og 2 i V. tilbage, samt 7 Sidesten af Gangen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med 3 større træer. Bunddække: Græs og skovbund.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)