Næsbyholm Hgd.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-3

Fredningsnr.
362410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj, 2 x 15 m. 50-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig Høj, 2 x 15 m. 50 aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål:2 x 18 m. Bevokset med store bøge. Kraftige randsten i sydøst. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 16 m. 1,2-2,0 m høj. Højen ligger for sig selv. Halvt oppe i højen ses 15 0,5 m svære sten fra en randstenskæde.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Syv synlige randsten.

Litteraturhenvisninger  (0)