Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-8

Fredningsnr.
362411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 17 m. Velbevaret. Anselig. Ca. 40-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; c 1.75 M høj; Diam 17 M. Velbevaret. I Bøgekrat. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2 x 17 m. Velbevaret. Anselig. Ca. 40 aarig Bøg.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Et stykke af nordsiden er revet op af en trærod. Et trådhegn, ca. 2 m højt, er ført i en vinkel over højtoppen. Nord og vest for hegnet er højen tilplantet med ca. 1 m høje graner (hertil selvsåede løvtræer) Ejer: Godsejer Mogens Holck, Næsbyholm. Bes.15/3 1986: Trådhegn med 5 pæle, der er nedgravet i højen, bedes fjernet. (+ 3 pyntegran) Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 18-19 m. 1,6-2,5 m høj. Højen ligger ved den sydlige afslutning af en terrassekant i N-S.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)