Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-17

Fredningsnr.
362426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
2 høje (3624-25-26, sb.nr. 16-17), 1 m høje, 10 m i diam. Nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje [sb.16-17], beplantet i tæt Krat. c 1 M. høje; Diam c 10 M. Paa Overfladen ligger nogle mindre, løse Sten, antagelig fra Plantningshullerne. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Høje [sb.16-17], 1 m høje, 10 m. i Diam. Naaleskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Flad udflydende høj, synes i høj grad at bestå af sten. Mål: 0,5 x 8 m. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 10 m. 0,3-0,45 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)