Dyrehaven
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-9

Fredningsnr.
362418

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 10 m. 2 bæresten af kammer og afvæltet dæksten med 70 skålformede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (11)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Middelstor Høj af ubestemmelige Dimensioner, beliggende i Kratskov. Paa Toppen ses en vestre og en søndre Sten af en Stengrav 0.60 M lang og 0.90 bred. Noget øst for den ligger en stor Sten, aabenbart den afvæltede Dæksten 1.50 x 1.30 M stor og 0.90 tyk. Paa Oversiden ses over 70 skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m. 2 Bæresten af Kammer og afvæltet Dæksten med 70 skaalformede Fordybninger.

1981 Museal besigtigelse
Journal nr.: 22/81
Museerne.dk

1981 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3857/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
På den vestlige bæresten, mindst 4 skålgruber.

1981 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3857/81
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2 x 16 m. Med rest af dyssekammer. På højtoppen står to sten i vinkel, tilsyneladende vestlige og sydlige bæresten i kammeret. Nogle mindre sten synes at markere nordsiden af kammeret. Afvæltede dæksten. På dækstenen en mængde skålformede fordybninger. På toppen af den vestlige bæresten ses mindst 4 skålformede fordybninger. Enkelte randsten. Sb: Er skåltegn på bæresten noteret? nej Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 18 m N-S, 16 m Ø-V. To bæresten af kammer og afvæltet dæksten med 70 skålformede fordybninger. Højen, der indgår i en terrassekant fra V og en skelvold fra Ø, rummer rester af en megalitgrav. Bevaret er en fravæltet dæksten 1,35 x 1,75 m og 75 m tyk, på hvis hvælvede over¬side er op mod et par hundrede skålgruber med tværmål 5-7 cm og 1-3 cm dybe. På oversiden af en af kammerets bæresten, er tre skål¬gruber med tværmål 4-4,5 cm og 0,2- 0,3 cm dybe. De sidst¬nævnte skålgruber er udført enten før eller i forbindelse med kammerets opførelse eller efter, at dækstenen er blevet væltet til side.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)