Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-10

Fredningsnr.
362419

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P. C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1,5 x 10 m. Velbevaret. Ung bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ret stor, tilsyneladende velbevaret og smukt hvælvet Høj, tæt beplantet med Bøg og Lærk i tæt Krat paa en Bakketop. Den kunde ikke maales. Fredlyst (tingl. 6/2 1892). Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 10 m. Velbevaret. Ung Bøgeskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på naturlig banke. Mål: 3 x 25 x 20 m Ujævn overflade mod nord. Sydlige højfod skadet af væltet trærod. Lige nord for højen en opgivet grusbanke. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 19-20 m. 2,4-4 m høj. En terrassekant fra VNV når ind til højen, medens en anden fra S lader en passage åben. Både mod NØ og S er der skelvold¬lignende udtungninger fra højen. Den mod NØ afbrydes efter 6 m af en grusgrav.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)