Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-12

Fredningsnr.
362420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 3 x 15 m. Velbevaret. Ung bøgeskov og store nåletræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 3 M høj, af ubestemmelig Diameter, beliggende i tæt Krat. Tilsyneladende velbevaret; kuplet. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 15 m. Velbevaret. Ung Bøgeskov og store Naaletræer.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 3,5 x 25 m. Et parti af toppen revet op af en trærod. Her er fremkommet en del hovedstore sten. Et andet væltet træ har revet den sydvestlige højfod op. Et trådhegn går over højen lidt syd for toppen. Bes. 12-3 1986: Hegn med 5 stolper bør flyttes væk fra høj og højfod. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 17-18 m. 3,0-3,5 m høj. Højen beliggende på terrænfremspring med NV-randen tangerende en S-slyngende terrassekant. 25 m VNV for højen og 10 m fra terrassekanten er en nedgravning med 6 m tværmål, muligvis en brønd.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)