Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-13

Fredningsnr.
362422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 2 x 15 m. Mod S en udløber. Velbevaret. Ung bøgeskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 2 M høj. Af ret stor, men umaalelig Diameter. Beplantet i Bøgeskov. Mod Syd skyder en Udløber sig ud fra Højen; her ligger en stor Sten. Velbevaret. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m. Mod S. en Udløber. Velbevaret. Ung Bøgeskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 2 x 18 x 15 m. Toppen revet op af væltet træ; ellers velbevaret. Mod syd udløber af højen, ca. 1 m høj. Herpå ligger en aflang sten ret højt oppe i jorden, 120 x 65 x 45 cm. Den sydligste kant af udløberen revet op af trærod. Bøgeskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 11 m. 1,5-1,65 m høj. Fra fodpunktet i S udgår en 4 m lang tunge, hvorpå en 1,5 m svær, formentlig rejst sten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
"Udløber" beskrevet i fredningstekst kan være en anden høj; 8 m i diameter og 0,8 m høj.

Litteraturhenvisninger  (0)