Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-15

Fredningsnr.
362424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2-3 m høj. Dige tværs over højen. Mod NV ret stejlt af- gravet. Fm. ved Geodætisk Instituts målebordsblad med ikke i dekl. NMI: FM på Generalst. målebordsblad men ikke i dekl.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj beplantet i tæt Krat, 2-3 M høj. Et Dige gaar tværs over Højen i NØ-SV. Mod NV synes Højen ret stejlt afgravet. Fredlyst (tingl. 6/4 1892). Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3 m. høj. Dige tværs over Højen. Mod NV. ret stejlt afgravet.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj eller højrest. Tværs gennem højen, ca. nord-syd, går en meget gammel gravning, ca. 4 m bred i bunden. Nedgravningen går næsten til højbunden. Den nordvestlige højside stejlt afgravet i gammel tid. Bevokset med høje bøge. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål SØ 19 m, SV-NØ 15 m. Højen er gennemskåret af en ca. 5 m bred rende, muligvis en savgrav eller fra en udgravning. På skovkortet 1931 benævnt Flakte banke. 2-3 m høj, dige tværs over højen, mod NV ret stejlt afgravet. Fra V når en terrassekant ind i højen for 8 m længere mod Ø at forløbe mod N. Det 3600 m2 store markfelt er uregelmæssigt og med buende kanter.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)