Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-39

Fredningsnr.
362447

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1 x 12 m. Lidt udflydende. Ca. 120-årig bøg.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 M. høj, Diam 12 M. Mere udflydende, liggende paa Skraaning. Træbevokset i Højskov. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Lidt udflydende; ca 120-aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj på bakkekant, det er vanskeligt at sige hvortil højen præcis går. Mål: 1,5 x 12 m. Bevokset med bøgekrat og enkelte nyplantede graner. bes. 18-3-1986 : Bevokset med bøgepur. Må gerne tyndes ud kraftigt. Bevoksning: 1981: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 10-11 m. 0.95-1,75 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)