Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-31

Fredningsnr.
362439

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1 x 10 m. 4 tætstillede sten i randen i vejkanten. Gammel nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1 M. høj; Diam c 10 M. 4 mindre, tætstillede Sten af Randen ses i Vejkanten. Beplantet med Lærk og Ædelgran i Krat. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. 4 tætstillede Sten i Randen i Vejkanten. Gammel Naaleskov.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Toppen revet op af et væltet træ. Tæt om foden er plantet 1-2 m høje graner. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 8-9 m. 0,65-1,3 m høj. 4 mindre, tætstillede randsten ses i kanten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
To vindfælder i højfod mod NØ og mod S.

Litteraturhenvisninger  (0)