Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-33

Fredningsnr.
362441

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1,2 x 12 m. Gammel nåleskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.20 M. høj, Diam 12 M. Beplantet i Krat som foregaaende [sb.32]. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.20 x 12 m. Gammel Naaleskov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Uregelmæssig overflade. Beplantet med 2-3 m høje graner (7-10 år gamle) Bes. 12-3-1986: beplantningen af gran (douglas eller grandis) over hele højen bør påtales. Bevoksning: 1981: Græs og Nålekrat/-træer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 12 m Ø-V, 10 m N-S. 1-1,5 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)