Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-49

Fredningsnr.
362457

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stensætning, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse Høj, 2 x 16 m. På siden en stenkreds af 12 sten, 9 m i diam.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ca. 2 M. høj, Diam 16 M. Oppe paa Siden, med Diam 9 M., en Stenkreds; der ses eller skimtes 12 Sten, indtil en god Meter brede og c 1/2 M. høje. Fredlyst (tingl. 6/4 1892). Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 16 m. Paa Siden en Stenkreds af 12 Sten, 9 m. i Diam. 120-aarig Bøg.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret høj. 1,4 x 12 m. Lidt oppe i højsiden ses en randstensrække af ret store sten; en særlig stor sten mod nordøst. Bevokset med høje graner. Bevoksning: 1981: Nålekrat/-træer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 13 m. 1,0-1,6 m høj. Oppe på siden med tværmål 9 m er en stenkreds, hvoraf ses 12 indtil 1 m brede og 0,5 m høje sten. Tilsyneladende udyrket terræn.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)