Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-40

Fredningsnr.
362451

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1 x 12 m. Lidt udflydende. Bøgepur.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 M. høj, Diam 12-13 M. konturen er noget vag og Overfladen lidt ujævn. Træbevokset i Højskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 12 m. Lidt udflydende. Bøgepur.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Mål: 0,7 x 12 m. Lidt udflydende med ujævn overflade. I toppen ses en del sten, især flint. Ligger højt i bøgeskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 11-12 m. 0,5-1,4 m høj.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
1 mulig randsten i NNV og en mulig væltet bauta 6 m SØ for højfod, stenens dimenseioner 1x0.8x0,15 m.

Litteraturhenvisninger  (0)