Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-42

Fredningsnr.
362450

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1 x 11 m. I NNØ 6 små sten i kreds oppe på højsiden. Ujævn overflade.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1 M. høj, Diam 11 M. I Nord til NØ ses 6 smaa Sten af en tætstillet Kreds oppe paa Højsiden. Mellem Trærødderne ses indfiltret en Del Flintskærver, der danner en Bunke paa Toppen. Overfladen er ujævn. Maaske gravet. Fredlyst (tingl. 6/4 1892). Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 11 m. I NNØ. 6 smaa Sten i Kreds oppe paa Højsiden. Ujævn Overflade.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 0,6 x 10 m. Mod nord ses en randstenskæde over en strækning på ca. 4 m. Uregelmæssig overflade. Synes i høj grad at bestå af hånd til hovedstore sten. Ligger i bøgeskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 11 m. 0,6-1,3 m høj. I NNØ 5 små sten fra en tætstillet kreds oppe på højsiden. I højen en del flintskærver i en bunke på toppen. Overfladen ujævn, måske gravet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Synlige randsten: 1 i S, 6 i N heraf en udvæltet.

Litteraturhenvisninger  (0)