Næsbyholm Storskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050706-43

Fredningsnr.
362448

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/4 1892. Hofjægermester P.C. Howden-Rønnenkamp til Næsby og Bavelse. Høj, 1,1 x 10 m. Ujævn. Bøgekrat.
Undersøgelsehistorie  (7)
1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1.10 M. høj, Diam 10 M. Ret ujævn. Træbevokset i Højskov. Bevoksning: 1981: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.10 x 10 m. Ujævn. Bøgekrat.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 1 x 12 m. Vestlige højfod skadet af væltet trærod eller lignende. Bevoksning: 1981: Løvtræer

2005 Museal besigtigelse
Uspecificeret institution
Høj. Tværmål 11 m. 0,95-1,6 m høj. Højen ligger i et skel mellem to uregelmæssige, Ø-V orienterede felter, hvoraf det sydlige og mindste, ca. 50 m lange, har en 5 m bred passage i Ø, hvor det udvider sig til 8 m bredde og i V bliver indtil 18 m bredt. Feltet kan have været en fold.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)